Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

District Groningen Drenthe

Wilsverklaringen

Op dinsdag 15 mei organiseren KNMG district Friesland, Drenthe en Groningen in samenwerking met de KNB-ring Noord-Nederland een bijeenkomst over: De rol van de arts en notaris bij de totstandkoming van wilsverklaringen

Meer informatie

Congres arts en organisatie: “De Zorg: Ten minste houdbaar tot…?”

Bent u als huidige arts klaar voor de toekomst? Hoe is de zorg momenteel georganiseerd? En welke veranderingen vinden er plaats in de huidige zorg? Hoe werken deze veranderingen uit voor de arts, maar vooral ook voor de patiënt? Zou u meer willen weten over de toekomst van de zorg waarin u werkzaam bent? Kom dan naar het congres “De Zorg: Ten minste houdbaar tot…?”

Meer informatie

Toekomstige evenementen

  1. Weten is zien, zien is weten – nieuwjaarslezing en diner

    7 februari, 2019 @ 17:00 - 22:00

Welkom op de website van het Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG) district Groningen Drenthe. De KNMG behartigt de belangen van meer dan 53.000 artsen en studenten Geneeskunde en maakt zich sterk voor de kwaliteit van de beroepsuitoefening en de volksgezondheid. Op deze website treft u een overzicht van de aankomende activiteiten, de doelen van het KNMG district Groningen Drenthe, relevante nieuwsartikelen, verscheidene documenten, informatie over het huidige bestuur en contactgegevens. Bij vragen of opmerkingen kunt u bij voorkeur via de e-mail contact met ons opnemen.