Doelstellingen

Missie KNMG district Groningen/Drenthe

KNMG district Groningen/Drenthe zet zich in voor het optimaliseren van de gezondheidszorg in
het Noorden door het verbinden van geneeskunst en maatschappij.

Met als doel het bevorderen en verbeteren van de wisselwerking tussen alle artsen (in spé) onderling en tussen artsen en de maatschappij, met oog voor deskundigheid, maatschappelijk belang en vertrouwen.

1. Arts & Geneeskunst
Specialisme overstijgende onderwerpen aansnijden en coherentie onder artsen (in spé)
faciliteren.
– Via geaccrediteerde themabijeenkomsten, een nieuwsjaarsbijeenkomst en studentenavonden

2. Arts & Organisatie
Kennis van de organisatie van de zorg aanbieden
– Via activiteiten en congressen, o.a.. van Stichting Arts & Organisatie (ondersteund door KNMG
district Groningen)

3. Arts & Patiënt
Gericht doelgroepen informeren
– Via hospice, patiëntenvereniging, inloophuizen.

4. Arts & Maatschappij
Contact met de samenleving;
– Via Dokter in de klas, Studium Generale.

Geef een reactie