Nascholingscursus ‘Dokter en de dood’

Doel: De cursus beoogt deelnemers aan te zetten tot nadere reflectie over de dood, de rol van dokters rond het sterfbed en de eigen verhouding daartoe. Aan de hand van uiteenlopende teksten (oa van filosofen, sociologen en psychologen) over sterven en de dood gaan de deelnemers met elkaar in gesprek. Daarbij is nadrukkelijk ruimte voor het bespreken van eigen casuïstiek en ervaringen. Bijbehorende literatuur wordt tijdens de cursus ter beschikking gesteld aan de deelnemers.

Cursusleiders:
Menno Buiskool (arts, specialist ouderengeneeskunde)
Donald van Tol (medisch socioloog, ethicus)

16 april 2015 (19.30-21.30 uur)
Bijeenkomst 1 – Wat is de dood? (2 uur)
Inleiding en cursusopzet: Donald van Tol en Menno Buiskool
Gastlezing: Menno de Bree (filosoof)
• Doel bijeenkomst: Verkenning van het concept ‘dood’ aan de hand van verschillende denkers. Is de dood iets slechts? Moeten we er bang voor zijn? Zou onsterfelijkheid te verkiezen zijn boven het vooruitzicht van de dood?

30 april 2015 (19.30-21.30 uur)
Bijeenkomst 2 – Een goede dood? (2 uur)
Inleiding over het onderwerp: Donald van Tol
• Doel bijeenkomst: In vroeger tijden oefende men zich in de zogenaamde ‘ars moriendi’, ofwel de kunst van het sterven. Tijdens deze bijeenkomst gaan we aan de hand van literatuur en casuïstiek in op de vraag of er zoiets bestaat als ‘goed sterven’ of een ‘goede dood’?

12 mei 2015 (19.30-21.30 uur)
Bijeenkomst 3 – De dokter en de dood (of de medicalisering van het sterven) (2 uur)
• Doel bijeenkomst: Tijdens deze bijeenkomst zoomen we in op de rol van de dokter rond het sterfbed. Is er sprake van een medicalisering van het sterven, en zo ja hoe (on)wenselijk is dat? Welke vormen van medisch handelen rond het levenseinde worden onderscheiden, en hoe ervaren dokters die?

27 mei 2015 (19.30-22.00 uur)
Bijeenkomst 4 – De zelfgewilde dood en de rol van de dokter (2 1/2 uur)
• Doel bijeenkomst: Tijdens deze bijeenkomst staat het zelfgewilde levenseinde centraal, en bespreken we actuele dilemma’s uit de euthanasiepraktijk (bv rond situaties van dementie, klaar met leven, psychiatrische problematiek). Hoe kun je hier als dokter mee omgaan? En hoe verhouden eigen, professionele en juridische grenzen zich tot elkaar?

Locatie: stad Groningen
Aantal deelnemers: min. 8 – max. 15 personen

Accreditatie wordt aangevraagd voor 10 uur.

Kosten: €180,– per deelnemer.

Opgave: via de e-mail info@knmg-groningen.nl

Eén reactie

  1. Gezien mijn interesse in het begeleiden van nabestaanden, ben ik zeer geïnteresseerd in deze cursus. Hoe als arts om te gaan met de dood.
    Ik ben ook bestuurslid van Humanitas en op deze wijze gelieerd met het Hospice.

Reacties zijn gesloten.