Save the date; Congres Arts en Organisatie op 10 en 11 juni 2016

Bezuinigingen, stijgende zorgkosten en toenemende marktwerking zijn enkele voorbeelden van het continu veranderend zorglandschap. De Nederlandse gezondheidszorg en medische professionals zullen de komende jaren te maken krijgen met financiële discussies en vragen over herstructurering. Het wordt hoog tijd dat medici gaan meedenken op beleidsmatig niveau. Het is om die reden dat het KNMG district Groningen partner is van het grootschalig congres:

Arts en organisatie – leiderschap, bestuur en financiën in de zorg

Met dit congres hopen we arts en toekomstig arts de benodigde kennis en praktische handvatten te bieden om meer grip te krijgen op de veranderingen in de zorg. We hopen u te verwelkomen op 10 en 11 juni in het UMCG!

Meer informatie over het congres vindt u op de www.congresartsenorganisatie.nl!